Är det skillnad på riktig sol och solarier?
Nej, ”en foton är en foton” som professor Moan säger, se nedan.  Att solarier, till skillnad från den riktiga solen, inte skulle ha någon hälsoeffekt avfärdar han som en ren myt. Det är en allmän uppfattning att det inte bildas något D-vitamin när man solar i solarium, eftersom solarier inte genererar någon UVB-strålning i våglängds-området 295-315 nm (alltså de våglängder som krävs för att kroppen ska producera D-vitamin). Detta är  inte sant, utan en fördom som lever kvar från förr. Att påstå att moderna solrör inte genererar D-vitamin är som att påstå att tåg drivs med kol. Både Statens Provningsanstalt och Radiumhospitalet i Oslo där professor och cancerforskare Johan Moan bedriver sin forskning, har bekräftat att D-vitaminrör ger strålning i det område som producerar D-vitamin, det vill säga 295-315 nm.

UV- ljus skyddar oss mot infektionssjukdomar
Att UV-ljus står för mer än 80 % av vår D-vitamin produktion är numera allmänt känt men nu visar en ny studie att UV-ljuset också har en stor positiv effekt på vår allmänna hälsa. Främst påverkar det vårt immunförsvar och skyddar oss mot olika infektionssjukdomar.

D-vitamin är, sitt namn till trots, inget vitamin utan ett viktigt hormon. Skillnaden mellan vitamin och hormon kan enklast beskrivas som att vitamin är något vi intar oralt genom främst föda eller piller, medan hormoner är något som bildas i kroppen genom synteser. Därför är det stor skillnad på det D-vitamin som vi intar oralt och riskerar att överdosera mot det D-vitamin som vi får från UV-ljus och som vår egen kropp så finurligt själv reglerar dosen på.

Nyare studier visar att UV-ljuset i sig kan vara lika  viktigt som immunförsvarare som D-vitamin. Man har bland annat jämfört UV-ljusets och D-vitaminets positiva inverkan på sjukdomar som MS, psoriasis, astma.
 
Regelbunden solning minskar risken att få hudcancer
En studie från Storbritannien visar på anmärkningsvärda resultat vid studier av solvanor och Malignt Melanom hudcancer. Studien som nyligen presenterades av Dr Julia Newton Bishop i European Journal of Cancer, visar bland annat att de som hade de högsta doserna av UV-ljus på helger under sommaren, även hade de lägsta riskerna för att få hudcancer. De som under helgen solade 5 timmar eller mer löpte 33 % mindre risk att få hudcancer än de med lägst UV exponering. Redan vid 3-4 timmars solljus så minskade risken att få hudcancer med 28 %.
 
- Den enda slutsatsen man kan dra av denna studie är att regelbunden moderat solning minskar risken för att få hudcancer, säger Roland Laurent, sakkunnig på Svensk Solarieförening, SSF. Studien är ännu en i en lång rad studier som visar att regelbunden moderat solning de facto minskar risken för hudcancer. Det är det D-vitamin som vi får från UV-B ljuset från solen eller från solarier, som genom att bilda ett enzym i melanom cellerna till slut gör att cellerna dör. Återigen ser vi vikten av regelbunden solning som den helt dominerande källan till D-vitamin. Vår moderna livsstil har i grunden ändrat våra förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv. I USA finns siffror som visar att vi minskat utomhusarbete samt fritidsaktiviteter utomhus med 66 % sedan mitten på 30-talet. Samtidigt har vi i Sverige sedan decennier haft en liknande utveckling följd av ett stadigt ökande ohälsotal. Flera av våra allvarligaste cancerformer, MS, diabetes och Parkinson, för att nämna några sjukdomar, har ökat närmast epidemiskt sedan 50-talet samtidigt som vi fått mer och mer inomhusarbete och dessutom spenderar övrig fritid inomhus vid datorn eller framför TV:n. Bristen på D-vitamin kostar dessutom samhället miljarder i onödan varje år