SOLA FÖR HÄLSANS SKULL
Allt fler forskningsrapporter visar på den mängd av positiva hälsoeffekter som solning ger. D-vitaminet som produceras i kroppen när vi solar – både utomhus och inomhus – har en avgörande betydelse för vår hälsa och vårt dagliga välbefinnande. Modern forskning visar att både vanliga förkylningsvirus och allvarligare sjukdomar som bland annat bröst- och prostatacancer förebyggs och motverkas med hjälp av UV-ljuset vi får från den vanliga solen eller i solarier. Dessutom erhåller vi en härlig känsla av välbefinnande när vi får en vacker brunfärg samt en stunds vila och värme.

Människan har genom evolutionen anpassats för ett liv i solens ljus. Vår livsstil har inneburit att vi alltmer vistas och arbetar inomhus och solljusbrist är idag ett utbrett folkhälsoproblem. Solarium kompenserar denna brist lika effektivt som vår nordiska sommarsol. Mycket korta solningar behövs. Även om du bara solar några få minuter, så att du inte ens blir brun, så genereras D-vitaminer i din hud. Perioden maj – augusti behöver du inte sola solarium, vistas utomhus istället så ofta du kan.

Sola utan skydd - slipp cancer Tro det eller ej, men rubriken är tagen från en svensk kvällstidning. I artikeln står det också att "nya rön visar att solning kan förhindra cancer – i stället för att orsaka sjukdomen". Läs vidare här>>

D-vitamin
D-vitamin är egentligen en hormon som bildas i huden med hjälp av solljus. Hur mycket D-vitamin vi behöver varierar med ålder och kön. Tumregeln är att kvinnor och män behöver 7,5 mikrogram per dag, gravida och ammande kvinnor 10 mikrogram. Ämnet är bland annat med och reglerar genernas aktivitet, cellernas utveckling och immunförsvar, men exakt vad det gör i kroppen är okänt. Den senaste tidens forskning visar att D-vitamin är ett viktigt skydd mot många allvarliga sjukdomar, t ex cancer, hjärt – kärlsjukdomar och benskörhet. Ca 80 % tas upp via huden när vi solar.
 
Samtliga Glitzys solarier är utrustade med D-vitaminrör som är aktiva inom våglängdsområdet 295-315nm där D-vitamin produceras

SOL OCH SOLARIER
Är det skillnad på riktig sol och solarier?
Nej, ”en foton är en foton” som professor Moan säger, se nedan.  Att solarier, till skillnad från den riktiga solen, inte skulle ha någon hälsoeffekt avfärdar han som en ren myt. Det är en allmän uppfattning att det inte bildas något D-vitamin när man solar i solarium, eftersom solarier inte genererar någon UVB-strålning i våglängds-området 295-315 nm (alltså de våglängder som krävs för att kroppen ska producera D-vitamin). Detta är  inte sant, utan en fördom som lever kvar från förr. Att påstå att moderna solrör inte genererar D-vitamin är som att påstå att tåg drivs med kol. Både Statens Provningsanstalt och Radiumhospitalet i Oslo där professor och cancerforskare Johan Moan bedriver sin forskning, har bekräftat att D-vitaminrör ger strålning i det område som producerar D-vitamin, det vill säga 295-315 nm.
Läs vidare här>>